[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Off-topic sobre libreboot i espionatge (era: Re: Connexió paral.lel vs. USB)El Mon, Nov 28, 2016 at 12:51:06PM +0100, Orestes Mas deia:
> On 20/11/16 21:30, Xavi Drudis Ferran wrote:
> >El Sat, Nov 19, 2016 at 10:05:56PM +0100, ilion1250 deia:
> >>Estic en procès de canviar d'ordinador i em trobo amb alguns problemes (a
> >>part de la poca oferta d'ordinadors que no portin cap sistema operatiu), es
> >Sí, i en tot cas n'hi ha un munt que porten un sistema operatiu amb
> >servidor web, etc. per al control remot per sota del sistema operatiu
> >i que no pots substituir. :(
> >
> >
> >https://libreboot.org/faq/#intel
> >
> Això d'Intel/AMD és una solemne merda ben grossa. Vull dir: tots som més o
> menys conscients que ens espien i monitoritzen constantment, però llegir-ho
> negre sobre blanc és força impactant.
> 
> Ho sento. Quan ho he llegit, m'he hagut d'esbravar.
> 
> Orestes.
> 

Bé, per a qui s'ho pugui permetre (l'opció més cara és un ordinador
complet per 22450 USD, i encara amb alguna funcionalitat que necessiti
blobs, crec, per a accelerar video), hi ha ofertes en "micro"mecenatge de
sistemes millors.  No tinc clara la viabilitat comercial, vist l'estat
de la campanya, però el maquinari sembla maco.

https://www.crowdsupply.com/raptor-computing-systems/talos-secure-workstation

És rellevant el missatge 10 (Update 10) . 

https://www.crowdsupply.com/raptor-computing-systems/talos-secure-workstation/updates/a-word-on-lockdownReply to: