[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) openvpn com a passarelaHola, en aquesta adreça tenim una «recepta» de com ho vam fer nosaltres

https://roure.act.uji.es/wiki/public/recetas/gnulinux/linuxdebianservidoropenvpnusuarioypassword

és un poc antiga i pot ser falten algunes coses, però crec que pot
servir

Salutacions, MIGUEL.


El dc 23 de 11 de 2016 a les 13:14 +0100, en/na Narcis Garcia va
escriure:
> Hola, estic fent proves per a què un ordinador surti a internet a través
> d'un altre, però utilitzant OpenVPN (bridged).
> No vull que faci falta que l'ordinador «client» accedeixi amb un
> certificat, sinó símplement un usuari i contrasenya.
> 
> He trobat moltes explicacions arreu, la majoria centrades en enllaços
> fixos amb certificats per tot arreu, i donant per suposat que ja saps
> com es comportarà OpenVPN.
> 
> Ho estic provant amb Debian 8, i ni tan sols aconsegueixo veure on
> enregistra la bitàcola (log) per saber perquè fa o no fa alguna cosa.
> 
> Algú té referència d'una guia assequible, basada en usuari i contrasenya?
> 
> Gràcies.
> 
> 
> 
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at lists.debian.org archives.
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: