[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) openvpn com a passarelaNarcis Garcia:

> Algú té referència d'una guia assequible, basada en usuari i contrasenya?

A la feina utilitzem això del auth-user-pass-verify per verificar
amb usuari i contrasenya, a més del certificat client que donem
als usuaris juntament amb la configuració (tots els usuaris tenen
el mateix certificat autosignat de client):

https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#auth

Tens l'exemple al paquet d'openvpn (nosaltres n'hem fet un de
personalitzat, que anomeno openvpn-auth més avall):

/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-scripts/auth-pam.pl

Les opcions destacables al fitxer de configuració són:

# Fem que el parametre common-name a l'script client-connect
# tingui el username d'autenticacio
username-as-common-name

# Per a poder fer servir scripts externs
script-security 2

# Indica l'script extern
auth-user-pass-verify /usr/local/bin/openvpn-auth via-file

Salut,
Alex


Reply to: