[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: .ogg a l'escolaEl dc 26 de 10 de 2016 a les 13:16 +0200, en/na Orestes Mas va
escriure:
> On 26/10/16 12:41, Ernest Adrogué wrote:
> > 2016-10-26, 10:54 (+0200); Alfons escriu:
> > > > Quin format demana?
> > > > 
> > > > 
> > > 
> > > Encara no ho sé, només li han dit que no el poden reproduir.
> > > Perquè ho preguntes?
> > 
> > Personalment no trobaria inconvenient en canviar el format, tenint
> > en compte
> > que existeix programari lliure per codificar i descodificar video
> > en un gran
> > nombre de formats, incloent els més populars, com x264:
> > 
> > https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_codecs#Video_code
> > cs
> > 
> > La majoria d'aquests formats són oberts, per molt que alguns
> > estiguin
> > coverts per patents dubtoses.
> > 
> > Pels motius que sigui, els codecs del projecte Ogg no tenen gaire
> > adopció.
> > 
> 
> 1) Certament, el format de vídeo natural del contenidor OGG (Theora
> o 
> VP3) mai no ha tingut gran implantació però avui en dia a més està 
> obsolet perquè ha estat superat per altres. En canvi, el format
> natural 
> d'àudio (Vorbis) té una qualitat molt alta, que supera sense anar
> més 
> lluny MP3 o AAC pel mateix nivell de compressió. Val la pena usar-lo.
> 
> En aquest sentit, jo ho passaria a webm, com ja he indicat al meu
> correu 
> anterior.
> 
> 2) Però el tema no és tècnic, sinó pedagògic. Li demanen que canvïi
> de 
> format perquè ells deuen tenir dificultats per reproduir-lo, o mandra
> de 
> fer el més mínim esforç per instal·lar el reproductor. Cadascú ha de 
> valorar si s'hi avé o no, en funció dels condicionants del cas, però
> no 
> deixa de ser una bona ocasió per fer pedagogia sobre el tema. La idea
> és 
> fer-los veure que estan demanant una cosa poc ètica, i que com a
> mínim 
> siguin ells els qui s'hagin de justificar.
> 
> 
Aquest era el sentit de la consulta. Per molt obsolet que sigui Ogg,
mai deixarà de ser cultura i coneixement, cosa que hauria d'estar a
l'abast en una escola. Si m'argumenten un canvi ho podem discutir, però
així sense vaselina ni rés, doncs com que no.
Gràcies a les vostres aportacions, veig que potser haig de fer un
canvi.
 
Gràcies a tots per contribuir.
-- 
Alfons


Reply to: