[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: .ogg a l'escola2016-10-26, 10:54 (+0200); Alfons escriu:
> > Quin format demana?
> > 
> > 
> Encara no ho sé, només li han dit que no el poden reproduir.
> Perquè ho preguntes?

Personalment no trobaria inconvenient en canviar el format, tenint en compte
que existeix programari lliure per codificar i descodificar video en un gran
nombre de formats, incloent els més populars, com x264:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_codecs#Video_codecs

La majoria d'aquests formats són oberts, per molt que alguns estiguin
coverts per patents dubtoses.

Pels motius que sigui, els codecs del projecte Ogg no tenen gaire adopció.


Reply to: