[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lpNarcis Garcia:

> Ambdues instruccions al programet (després d'intentar l'execució
> remota...too many files...):
> lsof -p $$ > /tmp/lsof.$$
> strace -f -e open Epson1 > /tmp/strace.$$
> Produeixen els fitxers:
> /tmp/lsof.5618
> /tmp/strace.5618

Només un petit apunt sobre això: l'ordre strace l'has d'executar
des de fora del programa que vols avaluar i el paràmetre Epson1
havia de ser el camí sencer a /etc/cups/interfaces/Epson1 perquè
no està al PATH (no vaig posar-lo sencer perquè no el recordava).

Prova a fer «strace -f -e open /bin/ls» per veure què fa (no cal
fer-ho com a root).

Salut,
Alex


Reply to: