[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lpErnest Adrogué:

> Una idea: afegir la línia
> 
> lsof -p $$ > /tmp/lsof.$$

Potser seria més interessant fer un «strace -f -e open Epson1»
des del shell, sense tocar el codi. L'opció «-f» permet traçar
l'script i tots els fills que se'n derivin i «-e open» mostra
només les crides open.

Salut,
Alex


Reply to: