[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lpAmbdues instruccions al programet (després d'intentar l'execució
remota...too many files...):
lsof -p $$ > /tmp/lsof.$$
strace -f -e open Epson1 > /tmp/strace.$$
Produeixen els fitxers:
/tmp/lsof.5618
/tmp/strace.5618

De zero bytes cadascun, i l'execució del programet continua.


El 15/09/16 a les 00:18, Alex Muntada ha escrit:
> Ernest Adrogué:
> 
>> Una idea: afegir la línia
>>
>> lsof -p $$ > /tmp/lsof.$$
> 
> Potser seria més interessant fer un «strace -f -e open Epson1»
> des del shell, sense tocar el codi. L'opció «-f» permet traçar
> l'script i tots els fills que se'n derivin i «-e open» mostra
> només les crides open.
> 
> Salut,
> Alex
> 


Reply to: