[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lp2016-09-13, 20:31 (+0200); Narcis Garcia escriu:
> You have too many files are open.  Close some files or increase your
> per-process descriptor limit.

Una idea: afegir la línia

lsof -p $$ > /tmp/lsof.$$

i mirar quins/quants fitxers hi ha oberts.

Tot i que si el problema és de recursió suposo que t'omplirà el directori
/tmp i es quedarà sense espai.


Reply to: