[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lpEl Wed, Sep 14, 2016 at 05:43:59PM +0200, Narcis Garcia deia:
> 
> No és el cas, ja ho havia repassat.
> A cada instrucció la faig anunciar amb quelcom així:
> echo "\$ mkdir -p /mnt/remot/cua" >> "/tmp/Epson1.log"
> mkdir -p /mnt/remot/cua >> "/tmp/Epson1.log" 2>&1
> 
> Tot això per detectar el problema.
> En fer la crida a sí mateix, a la bitàcola (.log) es veu:
> $ sudo -n -u UnUsuari /etc/cups/interfaces/Epson1 FesRemot
> Result=1
> 
> Aquestes dues línies són: l'anotació abans d'executar sudo, i l'anotació
> que fa aquesta comanda posterior a sudo:
> echo "Result=$?" >> "/tmp/Epson1.log"
> Això significa que no s'atura amb el sudo, d'aquest no n'obtinc cap
> sortida textual, i el codi de sortida és 1. No aconsegueixo esbrinar res
> més.
> 

man sudo

EXIT VALUE
   Upon successful execution of a program, the exit status from sudo will
   simply be the exit status of the program that was executed.

   Otherwise, sudo exits with a value of 1 if there is a configuration/per‐
   mission problem or if sudo cannot execute the given command. In the lat‐
   ter case the error string is printed to the standard error. 

Per tant sembla permisos o configuració de sudo. 

Però m'he perdut. Abans deies que en fer el sudo es queixava de massa
fitxers oberts i ara que no treu cap missatge però retorna 1. Es
queixa de massa fitxers o no ?

De totes maneres la resposta de l'Alex em segueix semblant encertada
(tot i que no he vist l'script i no sé si hi ha prevencions posades).

Pot ser que un cop reentra a l'script executant com UnUsuari ja no tingui
permisos per escriure al log i per això no vegis coses que fa ? 
Diria que hauria de petar i no seguir, però ves a saber...


Reply to: