[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lporestes:

> Fa uns anys vaig intentar fer un script que s'executés com a root (amb
> setuid) i després de no sortir-me'n vaig llegir que era una política (de
> debian?) no permetre l'execució d'scripts amb setuid. La solució que
> donaven era crear un petit programa *executable* (en C, per exemple),
> fer-lo setuid i fer que l'script el cridés. 

La política d'ignorar els suid dels scripts és comú a molts Unix
i derivats. Però això no afecta a l'ordre sudo perquè el canvi
d'uid es produeix abans d'executar l'script.

De fet, gràcies a l'ordre sudo ja no cal fer això dels wrappers
compilats.

Salut i sudo!
Alex


Reply to: