[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lpA 2016-09-13 20:31, Narcis Garcia escrigué:

Hola;

He aprofitat la característica de CUPS per crear una impressora virtual
i fer-la treballar amb un programet (script) a /etc/cups/interfaces/
La meva intenció és que, quan l'usuari trii imprimir amb aquesta
impressora virtual, transferir el document a un ordinador remot (~scp) i
executar la instrucció «lp document» a l'ordinador remot per a què
s'imprimeixi localment des d'allà.

Això implica pel cas un programet com a:
/etc/cups/interfaces/Epson1
El qual s'executa quan CUPS rep l'orddre d'imprimir per la impressora
«Epson1», i es fa com a usuari «lp».
El programet fa la còpia del document, però en intentar executar ssh
(+expect per posar contrasenya) diu:

You have too many files are open.  Close some files or increase your
per-process descriptor limit.

Com que penso que el límit de 800.000 a nivell de sistema ja és gran, i
no sé com modificar-ho per «lp»*, doncs intento que el programet es
cridi a sí mateix com a un usuari normal:
sudo -n -u UnUsuari "$0"

I he hagut d'afegir una línia amb visudo**:
lp ALL = (%users) NOPASSWD: /etc/cups/interfaces/*

Penso que això significa: «L'usuari lp de tots els hosts poden actuar
com a un membre del grup users sense contrasenya per executar allò que
hi hagi a /etc/cups/interfaces/»

EL PROBLEMA ARA:
La instrucció «sudo» no s'arriba mai a executar (o no aconseguixo
interceptar cap missatge per stdout ni stderr), i dóna el codi de sortida 1.

LES MEVES PREGUNTES:
- Estic escrivint malament al fitxer «sudoers»?
- Hi ha un altre camí per fer una execució remota via SSH?

(*) Ja he comprovat que un usuari normal pot executar el mateix sense
problema.
(**) CUPS no permet que les seves crides executin res com a «root»

No tinc gens d'experiència en les qüestions que comentes, però et puc explicar quelcom que potser hi està relacionat i et dóna alguna pista. Fa uns anys vaig intentar fer un script que s'executés com a root (amb setuid) i després de no sortir-me'n vaig llegir que era una política (de debian?) no permetre l'execució d'scripts amb setuid. La solució que donaven era crear un petit programa *executable* (en C, per exemple), fer-lo setuid i fer que l'script el cridés.

A veure si serà quelcom semblant.

Orestes.

 

 

Reply to: