[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lpNarcis Garcia:

> You have too many files are open.  Close some files or increase your
> per-process descriptor limit.
> 
> Com que penso que el límit de 800.000 a nivell de sistema ja és gran, i
> no sé com modificar-ho per «lp»*, doncs intento que el programet es
> cridi a sí mateix com a un usuari normal:
> sudo -n -u UnUsuari "$0"

Falta posar el cas trivial de la recursivitat i per tant el codi
es crida a si mateix infinitament fins que exhaureix el número
de fitxers oberts:

  1. Epson és cridat per lp.
  2. Epson es crida a sí mateix amb sudo.
  3. Torna al punt 2.

Falta una condició entre els passos 1 i 2 que comprovi si
l'usuari ja és UnUsuari.

Per cert, m'he adonat del problema gràcies al comentari d'en Xavi
sobre la recursivitat.

Salut,
Alex


Reply to: