[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: livestreamer i mplayer2016-08-31, 10:22 (+0200); Pere Nubiola Radigales escriu:
> Has provat de executar
> 
> livestreamer --stdout -cache 2048' $URL best | mplayer

He provat

livestreamer --stdout $URL best | mplayer -cache 2048 -

però el livestreamer segueix controlant el terminal.  Estic pensant que
potser hauria de fer que el livestreamer escrigui en un fitxer fifo en segon
pla i executar mplayer en primer pla, però és una mica rebuscat.


Reply to: