[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

livestreamer i mplayerHola,

estic provant el programa livestreamer per obtenir streams d'internet en
format HLS i reproduir-los amb mplayer.  L'mplayer pot llegir HLS directament
però no fa cache, cosa que provoca interrupcions, per això necessito el
livestreamer.

URL='hlsvariant://http://ccma-radioa-int-abertis-live.hls.adaptive.level3.net/int/mp4:catradio/playlist.m3u8'

livestreamer --player 'mplayer -cache 2048' --verbose-player $URL best

el problema és que el livestreamer exectuta mplayer en segon terme.  Llavors
com que l'mplayer no està connectat al terminal no es pot controlar amb el
teclat (p.ex, per fer pausa o silenciar la reproducció).  La solució seria
obrir mplayer en un terminal gràfic propi amb una cosa com

 --player 'x-terminal-emulator -e mplayer -cache 2048'

però no acaba de funcionar.  Alguna idea?


Reply to: