[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: livestreamer i mplayerHas provat de executar
 
livestreamer --stdout -cache 2048' $URL best | mplayer

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com


El dia 31 d’agost de 2016, 0:33, Alex Muntada <alexm@caliu.cat> ha escrit:
Ernest Adrogué:

> livestreamer --player 'mplayer -cache 2048' --verbose-player $URL best
>
> el problema és que el livestreamer exectuta mplayer en segon terme.  Llavors
> com que l'mplayer no està connectat al terminal no es pot controlar amb el
> teclat (p.ex, per fer pausa o silenciar la reproducció).  La solució seria
> obrir mplayer en un terminal gràfic propi amb una cosa com

Has provat amb gnome-mplayer o algun altre frontal del mplayer?

Salut,
AlexReply to: