[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: livestreamer i mplayerErnest Adrogué:

> livestreamer --player 'mplayer -cache 2048' --verbose-player $URL best
> 
> el problema és que el livestreamer exectuta mplayer en segon terme.  Llavors
> com que l'mplayer no està connectat al terminal no es pot controlar amb el
> teclat (p.ex, per fer pausa o silenciar la reproducció).  La solució seria
> obrir mplayer en un terminal gràfic propi amb una cosa com

Has provat amb gnome-mplayer o algun altre frontal del mplayer?

Salut,
Alex


Reply to: