[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Dependencies no autoremovibles2016-07-15, 10:32 (+0200); Narcis Garcia escriu:
> D'acord, gràcies.
> Això implica que, a l'hora de provar un paquet, millor em copio la
> llista de paquets associats per eliminar-lo després i deixar el sistema
> com estava.

I si et descuides de copiar la llista, igualment pots veure els paquets
instal·lats recentment (amb qualsevol programa) fent:

grep '[0-9] install ' /var/log/dpkg.log

Espero que et serveixi.


Reply to: