[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Dependencies no autoremoviblesA 2016-07-15 09:51, Narcis Garcia escrigué:

PERÒ com podeu veure, el paquet "shared-mime-info" no està establert com
a «ja no necessari», i de fet amb un "apt-get autoremove" no marxa. Cal
desinstal·lar-lo expressament.

Perquè succeeix això?

Potser perquè algun paquet ja instal·lat el té com a recomanat o suggerit
i l'autoremove no el marca com desinsta·lable?

% apt-cache rdepends shared-mime-info --no-depends
shared-mime-info
Reverse Depends:
 xlog
  shared-mime-info:i386
 winff
 citadel-webcit
  shared-mime-info:i386
 python-sugar3
  shared-mime-info:i386
 python-sugar-toolkit
  shared-mime-info:i386
 retext
  shared-mime-info:i386
 mypaint
  shared-mime-info:i386
 libmono-system-windows-forms4.0-cil
  shared-mime-info:i386
 libglib2.0-0
  shared-mime-info:i386
 gdebi-kde
  shared-mime-info:i386
 gdebi
  shared-mime-info:i386
 desktop-profiles
  shared-mime-info:i386
 citadel-client
  shared-mime-info:i386
 citadel-server
  shared-mime-info:i386

El --no-depends és per veure només els paquets que suggereixen o
recomanen el shared-mime-info.

Salut,
--
Marcos


Reply to: