[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Dependencies no autoremoviblesHavent vist la bitàcola esmentada per l'Ernest:
/var/log/dpkg.log
Suposo que la dada que hi mancaria encara és un identificador
d'operació, és a dir, per exemple una columna amb número que agrupés les
línies pel fet de pertànyer a una mateixa comanda APT/dpkg


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.El 25/07/16 a les 16:39, Narcis Garcia ha escrit:
> Em sembla que és el Synaptic que té historial d'operacions APT, però no
> sé si només és per inspeccionar.
> 
> Si apt-get i/o aptitude fessin el mateix, podrien retrocedir operacions
> com a conjunts cridats amb una comanda. Sobre BBDD i similars, al cap i
> a la fi és l'usuari que ha d'assumir els problemes aliens a APT.
> Una alternativa més suau seria, en comptes d'executar operacions de
> retrocés, suggerir l'operació que podria fer l'usuari manualment:
> 
> $ apt-get retro-packages
> Last operation implied installs: a b c
> Last operation implied removes:
> Last operation implied upgrade: d e
> 
> Els «snapshots» del sistema de fitxers també poden donar problemes amb
> serveis que treballen, per exemple, imaginem-nos un servei web amb un
> fòrum en funcionament, o un ordinador al qual els demés li desen els
> documents via xarxa.
> 
> 
> El 25/07/16 a les 16:22, Alex Muntada ha escrit:
>> Marcos:
>>
>>> Potser perquè algun paquet ja instal·lat el té com a recomanat
>>> o suggerit i l'autoremove no el marca com desinsta·lable?
>>
>> Correcte. Sovint no és trivial endevinar les intencions dels
>> usuaris quan fem «autoremove» i per això a Debian prefereixen
>> triar l'opció més segura, que és deixar instal·lat el paquet.
>>
>> Fa unes setmanes es va parlar d'aquest tema a la llista de
>> desenvolupament i algú va suggerir una opció de l'apt que
>> permetés «desfer» el darrer canvi. La idea sembla senzilla i
>> resoldria el cas d'en Narcís, però no tothom estava d'acord
>> que fos tan fàcil fer-ho amb l'apt. En general, el que es va
>> recomanar és que qui vulgui desfer canvis al sistema, millor
>> que utilitzi «snapshots» del sistema de fitxers perquè quan
>> hom instal·la un paquet es poden produir canvis en parts del
>> sistema que no sigui fàcils de desfer (p.e. bases de dades).
>>
>>> % apt-cache rdepends shared-mime-info --no-depends
>>
>> En el fil que comentava algú va esmentar també:
>>
>> $ aptitude why shared-mime-info
>>
>> Salut!
>> Alex
>>
> 


Reply to: