[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Dependencies no autoremoviblesD'acord, gràcies.
Això implica que, a l'hora de provar un paquet, millor em copio la
llista de paquets associats per eliminar-lo després i deixar el sistema
com estava.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 15/07/16 a les 10:04, Marcos ha escrit:
> A 2016-07-15 09:51, Narcis Garcia escrigué:
> 
>> PERÒ com podeu veure, el paquet "shared-mime-info" no està establert com
>> a «ja no necessari», i de fet amb un "apt-get autoremove" no marxa. Cal
>> desinstal·lar-lo expressament.
>>
>> Perquè succeeix això?
> 
> Potser perquè algun paquet ja instal·lat el té com a recomanat o suggerit
> i l'autoremove no el marca com desinsta·lable?
> 
> % apt-cache rdepends shared-mime-info --no-depends
> shared-mime-info
> Reverse Depends:
>  xlog
>   shared-mime-info:i386
>  winff
>  citadel-webcit
>   shared-mime-info:i386
>  python-sugar3
>   shared-mime-info:i386
>  python-sugar-toolkit
>   shared-mime-info:i386
>  retext
>   shared-mime-info:i386
>  mypaint
>   shared-mime-info:i386
>  libmono-system-windows-forms4.0-cil
>   shared-mime-info:i386
>  libglib2.0-0
>   shared-mime-info:i386
>  gdebi-kde
>   shared-mime-info:i386
>  gdebi
>   shared-mime-info:i386
>  desktop-profiles
>   shared-mime-info:i386
>  citadel-client
>   shared-mime-info:i386
>  citadel-server
>   shared-mime-info:i386
> 
> El --no-depends és per veure només els paquets que suggereixen o
> recomanen el shared-mime-info.
> 
> Salut,


Reply to: