[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Tot el programari 'empotrat'potser t'interessa això:
http://people.skolelinux.org/pere/blog/Isenkram_with_PackageKit_support___new_version_0_23_available_in_Debian_unstable.html

"a database of mappings between hardware and packages, and pop up a dialog suggesting for the user to install the packages to use a given hardware dongle"

El dia 30 de maig de 2016, 11:15, Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.cat> ha escrit:
El Sun, May 29, 2016 at 09:27:43PM +0200, Narcis Garcia deia:
> Què passa si a un ordinador li instal·lo tots els paquets firmware-* que
> hi ha als diferents repositoris de Debian 8?
>

Que tindras un tros més de disc dur ple. També tindras el risc que
associïs a programari privatiu, si els "diferents repositoris" inclou non-free.

També podria passar, però això és hipotètic i se suposa que no hauria
de passar, que el sistema confongui un dispositiu per un altre, li
carregui el firmware que no toqui i deixi de funcionar. I llavors
sense el paquet de firmware igual va. Però és molt hipotètic, si
passés això, s'informaria un bug i es miraria d'arreglar. No pressuposaria
que passen aquestes coses.

> Funcionaran automàticament els dispositius associats quan es connectin?

Sí, depén del dispositiu. Però en general és possible. També necessitaras
els mòduls del nucli, que si tens el nucli normal ja potser hi són,
potser programes d'usuari... És que és una pregunta molt genèrica, no ?

Jo crec que en general facilitar que els dispositius funcionin tan bon punt
es connecten és un objectiu de totes les distribucions, cadascuna amb les
restriccions que tingui. Vull dir que en general hauria de funcionar i
en concret amb maquinari molt tancat, o massa nou o vés a saber, doncs
poden caler més coses o no acabar funcionant. Va cas per cas.

> Implica una major càrrega del nucli o de processos?

No, en principi el nucli només carrega en memòria el firmware per
copiar-lo al dispositiu i després possiblement el treu de memòria. O
bé quan arrenca o bé quan detecta esdeveniments de connexió i
desconnexió deu mirar si coneix el maquinari nou, cridar els
controladors que tingui i, si un controlador creu que necessita
firmware, el busca al directori on l'ha deixat el paquet i si el troba
el copia cap al dispositiu i segueix la inicialització.

Això sí, com més dispositius funcionen en principi més possible
càrrega, sobre tot si els fas servir, però no crec que això ho vegis
com un problema.

Si el nucli està desbinariat (deblobbed) és possible que per comptes de
carregar el firmware tregui un missatge al log. O és possible que el
carregui si és algun dels pocs firmwares lliures.

No sé si firmware està molt ben definit o quina acepció exacta usa
debian en la nomenclatura de paquets, però en principi és codi que
s'executa a processadors que no són la CPU que executa el nucli linux,
sinó control·ladors de dispositius diversos. Un ordinador actual no és
com un ordinador clàssic de llibre amb una CPU, una memòria i línies
d'E/S, és més com una xarxa local d'un munt de CPUs amb memòria pròpia
o compartida, intercanviant dades i missatgeria per busos. La tarja de
xarxa porta un processador, el disc dur un altre, la targeta gràfica
no sé quants, els xips d'entrada/sortida o els troços del propi xip on
hi ha la CPU tenen més processadors per gestionar protocols, interrupcions
i mandanganes, n'hi ha per tot arreu. I últimament hi ha CPUs que vigilen
que les altres CPUs no facin coses que algú que no coneixes en un despatx
remot no vol que facin... Cadascun executa els seus programets
o programassos. N'hi ha que els porten enregistrats en ROMs pròpies i n'hi ha
que carreguen els programes des de la CPU principal, que els acaba llegint
de ROMs o, si hi ha el paquet de firmware instal·lat, del disc dur.

Llavors dubto que els paquets de firmware puguin carregar el sistema
perquè el programari que porten no s'executa sobre la CPU principal
(bé el microcodi de la CPU sí, però t'hauries de mirar la CPU
principal com un processador emulat per una CPU VLIW que executa el
microcodi, massa complicat, deixem-ho). Seria si de cas en el cas
d'algun dispositiu que fa servir firmware diferent en diferents
moments i el nucli ha d'anar canviant-lo, però sembla estrany.  Els
dispositius quan funcionen també poden iniciar moviments de dades per
busos que enlenteixin l'accés de la CPU a dades i per tant el
rendiment general, però forma part de l'operativa del dispositiu.  I
en tot cas si no ho fa segurament el dispositiu no funcionarà i si
vols que funcioni, doncs la miqueta de càrrega l'hauràs d'assumir, no?Reply to: