[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[deb-cat] Tot el programari 'empotrat'Què passa si a un ordinador li instal·lo tots els paquets firmware-* que
hi ha als diferents repositoris de Debian 8?

Funcionaran automàticament els dispositius associats quan es connectin?
Implica una major càrrega del nucli o de processos?


Gràcies.


Reply to: