[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Tot el programari 'empotrat'Fantàstic; volia confirmació de què, quan el maquinari respectiu no
sigui present, no sigui una càrrega de procés, RAM ni incidències el fet
de tenir els paquets instal·lats.


El 30/05/16 a les 11:15, Xavi Drudis Ferran ha escrit:
> El Sun, May 29, 2016 at 09:27:43PM +0200, Narcis Garcia deia:
>> Què passa si a un ordinador li instal·lo tots els paquets firmware-* que
>> hi ha als diferents repositoris de Debian 8?
>>
> 
> Que tindras un tros més de disc dur ple. També tindras el risc que 
> associïs a programari privatiu, si els "diferents repositoris" inclou non-free.
>  
> També podria passar, però això és hipotètic i se suposa que no hauria
> de passar, que el sistema confongui un dispositiu per un altre, li
> carregui el firmware que no toqui i deixi de funcionar. I llavors
> sense el paquet de firmware igual va. Però és molt hipotètic, si
> passés això, s'informaria un bug i es miraria d'arreglar. No pressuposaria
> que passen aquestes coses.
> 
>> Funcionaran automàticament els dispositius associats quan es connectin?
> 
> Sí, depén del dispositiu. Però en general és possible. També necessitaras
> els mòduls del nucli, que si tens el nucli normal ja potser hi són, 
> potser programes d'usuari... És que és una pregunta molt genèrica, no ? 
> 
> Jo crec que en general facilitar que els dispositius funcionin tan bon punt
> es connecten és un objectiu de totes les distribucions, cadascuna amb les
> restriccions que tingui. Vull dir que en general hauria de funcionar i 
> en concret amb maquinari molt tancat, o massa nou o vés a saber, doncs 
> poden caler més coses o no acabar funcionant. Va cas per cas.
> 
>> Implica una major càrrega del nucli o de processos?
> 
> No, en principi el nucli només carrega en memòria el firmware per
> copiar-lo al dispositiu i després possiblement el treu de memòria. O
> bé quan arrenca o bé quan detecta esdeveniments de connexió i
> desconnexió deu mirar si coneix el maquinari nou, cridar els
> controladors que tingui i, si un controlador creu que necessita
> firmware, el busca al directori on l'ha deixat el paquet i si el troba
> el copia cap al dispositiu i segueix la inicialització.
> 
> Això sí, com més dispositius funcionen en principi més possible
> càrrega, sobre tot si els fas servir, però no crec que això ho vegis
> com un problema.
> 
> Si el nucli està desbinariat (deblobbed) és possible que per comptes de 
> carregar el firmware tregui un missatge al log. O és possible que el 
> carregui si és algun dels pocs firmwares lliures.
> 
> No sé si firmware està molt ben definit o quina acepció exacta usa
> debian en la nomenclatura de paquets, però en principi és codi que
> s'executa a processadors que no són la CPU que executa el nucli linux,
> sinó control·ladors de dispositius diversos. Un ordinador actual no és
> com un ordinador clàssic de llibre amb una CPU, una memòria i línies
> d'E/S, és més com una xarxa local d'un munt de CPUs amb memòria pròpia
> o compartida, intercanviant dades i missatgeria per busos. La tarja de
> xarxa porta un processador, el disc dur un altre, la targeta gràfica
> no sé quants, els xips d'entrada/sortida o els troços del propi xip on
> hi ha la CPU tenen més processadors per gestionar protocols, interrupcions
> i mandanganes, n'hi ha per tot arreu. I últimament hi ha CPUs que vigilen
> que les altres CPUs no facin coses que algú que no coneixes en un despatx 
> remot no vol que facin... Cadascun executa els seus programets
> o programassos. N'hi ha que els porten enregistrats en ROMs pròpies i n'hi ha 
> que carreguen els programes des de la CPU principal, que els acaba llegint 
> de ROMs o, si hi ha el paquet de firmware instal·lat, del disc dur. 
> 
> Llavors dubto que els paquets de firmware puguin carregar el sistema
> perquè el programari que porten no s'executa sobre la CPU principal
> (bé el microcodi de la CPU sí, però t'hauries de mirar la CPU
> principal com un processador emulat per una CPU VLIW que executa el
> microcodi, massa complicat, deixem-ho). Seria si de cas en el cas
> d'algun dispositiu que fa servir firmware diferent en diferents
> moments i el nucli ha d'anar canviant-lo, però sembla estrany.  Els
> dispositius quan funcionen també poden iniciar moviments de dades per
> busos que enlenteixin l'accés de la CPU a dades i per tant el
> rendiment general, però forma part de l'operativa del dispositiu.  I
> en tot cas si no ho fa segurament el dispositiu no funcionarà i si
> vols que funcioni, doncs la miqueta de càrrega l'hauràs d'assumir, no?
> 


Reply to: