[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Tot el programari 'empotrat'Doncs el isenkram fa la pinta de una bona solució per la qüestió de
fons, ja que estic trobant les alternatives a les facilitats d'Ubuntu,
amb Debian.
Ho posaré a prova.


El 30/05/16 a les 16:22, tictacbum ha escrit:
> potser t'interessa això:
> http://people.skolelinux.org/pere/blog/Isenkram_with_PackageKit_support___new_version_0_23_available_in_Debian_unstable.html
> 
> "a database of mappings between hardware and packages, and pop up a
> dialog suggesting for the user to install the packages to use a given
> hardware dongle"
> 
> El dia 30 de maig de 2016, 11:15, Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.cat
> <mailto:xdrudis@tinet.cat>> ha escrit:
> 
>   El Sun, May 29, 2016 at 09:27:43PM +0200, Narcis Garcia deia:
>   > Què passa si a un ordinador li instal·lo tots els paquets firmware-* que
>   > hi ha als diferents repositoris de Debian 8?
>   >
> 
>   Que tindras un tros més de disc dur ple. També tindras el risc que
>   associïs a programari privatiu, si els "diferents repositoris"
>   inclou non-free.
> 
>   També podria passar, però això és hipotètic i se suposa que no hauria
>   de passar, que el sistema confongui un dispositiu per un altre, li
>   carregui el firmware que no toqui i deixi de funcionar. I llavors
>   sense el paquet de firmware igual va. Però és molt hipotètic, si
>   passés això, s'informaria un bug i es miraria d'arreglar. No
>   pressuposaria
>   que passen aquestes coses.
> 
>   > Funcionaran automàticament els dispositius associats quan es connectin?
> 
>   Sí, depén del dispositiu. Però en general és possible. També
>   necessitaras
>   els mòduls del nucli, que si tens el nucli normal ja potser hi són,
>   potser programes d'usuari... És que és una pregunta molt genèrica, no ?
> 
>   Jo crec que en general facilitar que els dispositius funcionin tan
>   bon punt
>   es connecten és un objectiu de totes les distribucions, cadascuna
>   amb les
>   restriccions que tingui. Vull dir que en general hauria de funcionar i
>   en concret amb maquinari molt tancat, o massa nou o vés a saber, doncs
>   poden caler més coses o no acabar funcionant. Va cas per cas.
> 
>   > Implica una major càrrega del nucli o de processos?
> 
>   No, en principi el nucli només carrega en memòria el firmware per
>   copiar-lo al dispositiu i després possiblement el treu de memòria. O
>   bé quan arrenca o bé quan detecta esdeveniments de connexió i
>   desconnexió deu mirar si coneix el maquinari nou, cridar els
>   controladors que tingui i, si un controlador creu que necessita
>   firmware, el busca al directori on l'ha deixat el paquet i si el troba
>   el copia cap al dispositiu i segueix la inicialització.
> 
>   Això sí, com més dispositius funcionen en principi més possible
>   càrrega, sobre tot si els fas servir, però no crec que això ho vegis
>   com un problema.
> 
>   Si el nucli està desbinariat (deblobbed) és possible que per comptes de
>   carregar el firmware tregui un missatge al log. O és possible que el
>   carregui si és algun dels pocs firmwares lliures.
> 
>   No sé si firmware està molt ben definit o quina acepció exacta usa
>   debian en la nomenclatura de paquets, però en principi és codi que
>   s'executa a processadors que no són la CPU que executa el nucli linux,
>   sinó control·ladors de dispositius diversos. Un ordinador actual no és
>   com un ordinador clàssic de llibre amb una CPU, una memòria i línies
>   d'E/S, és més com una xarxa local d'un munt de CPUs amb memòria pròpia
>   o compartida, intercanviant dades i missatgeria per busos. La tarja de
>   xarxa porta un processador, el disc dur un altre, la targeta gràfica
>   no sé quants, els xips d'entrada/sortida o els troços del propi xip on
>   hi ha la CPU tenen més processadors per gestionar protocols,
>   interrupcions
>   i mandanganes, n'hi ha per tot arreu. I últimament hi ha CPUs que
>   vigilen
>   que les altres CPUs no facin coses que algú que no coneixes en un
>   despatx
>   remot no vol que facin... Cadascun executa els seus programets
>   o programassos. N'hi ha que els porten enregistrats en ROMs pròpies
>   i n'hi ha
>   que carreguen els programes des de la CPU principal, que els acaba
>   llegint
>   de ROMs o, si hi ha el paquet de firmware instal·lat, del disc dur.
> 
>   Llavors dubto que els paquets de firmware puguin carregar el sistema
>   perquè el programari que porten no s'executa sobre la CPU principal
>   (bé el microcodi de la CPU sí, però t'hauries de mirar la CPU
>   principal com un processador emulat per una CPU VLIW que executa el
>   microcodi, massa complicat, deixem-ho). Seria si de cas en el cas
>   d'algun dispositiu que fa servir firmware diferent en diferents
>   moments i el nucli ha d'anar canviant-lo, però sembla estrany. Els
>   dispositius quan funcionen també poden iniciar moviments de dades per
>   busos que enlenteixin l'accés de la CPU a dades i per tant el
>   rendiment general, però forma part de l'operativa del dispositiu. I
>   en tot cas si no ho fa segurament el dispositiu no funcionarà i si
>   vols que funcioni, doncs la miqueta de càrrega l'hauràs d'assumir, no?
> 
> 


Reply to: