[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el Thunderbird?Hola,

On 26/03/16 22:55, Daniel wrote:
> M'han desaparescut tots els e-mails de la safata d'entrada! Tinc
> subdirectoris penjats de la safata i aquestos no han desaparegut, però
> el directori principal ha quedat buit!
> 
> Faig servir el Thunderbird 38.7.1.
> 

Potser té a veure amb que fa poc Debian i Mozilla han arribat a un acord
respecte a les diferències que tenien amb els noms de les aplicacions [1].

Entenc que això portarà associat una sèrie de canvis en cascada que
podrien generar alguns "problemilles" temporals passatgers fins que tot
es calmi.

Si voleu més detalls sobre com ha anat el tema hi ha un "bug" obert per
l'Iceweasel [2] i algun més per la resta de la familia (Icedove) [3].
També alguna discussió a la llista "debian-user" del mes de Març,
vosaltres mateixos.

Salut i peles,

robert

--
Referències

[1]
http://www.pcworld.com/article/3036509/linux/iceweasel-will-be-renamed-firefox-as-relations-between-debian-and-mozilla-thaw.html

[2] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=815006

[3] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=816679


Reply to: