[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb el Thunderbird?M'han desaparescut tots els e-mails de la safata d'entrada! Tinc subdirectoris penjats de la safata i aquestos no han desaparegut, però el directori principal ha quedat buit!

Faig servir el Thunderbird 38.7.1.

--
Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: