[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el Thunderbird?
joanbaptista <joanbaptista@gmail.com> ha escrit:

>Hola, Daniel.
>
>En vista del poc temps transcorregut entre els teus dos e-mails a la llista, crec que se el que t'ha passat.
>
>Si tens mooolts e-mails a la bustia d'entrada (contant també els de dintre les carpetes) els e-mails tarden cada cop mes en mostrar-se.
>
>A mi m'encanta Mozilla Thunderbird, però temps enrere versions anteriors no aguantaven massa be busties massa plenes (parlo de 3GB d-emails en total) i requerien pc's amb força CPU i, sobretot, mes de 2GB RAM (que al 2009 era una barbaritat).

Reply to: