[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el Thunderbird?Per la meva experiència, jo crec més en l'operació de manteniment del
servidor, en aquest cas concret.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 27/03/16 a les 00:18, Daniel ha escrit:
> S'ha reconstruït la safata d'entrada tota sola. Podria ser alguna
> operació de manteniment del servidor de correu?
> 
> El 03/26/16 a las 22:55, Daniel escribió:
>> M'han desaparescut tots els e-mails de la safata d'entrada! Tinc
>> subdirectoris penjats de la safata i aquestos no han desaparegut, però
>> el directori principal ha quedat buit!
>>
>> Faig servir el Thunderbird 38.7.1.
>>
> 


Reply to: