[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Canviar fons de pantalla al loginHola Alfons,

> Deixo el resultat del primer script per si algú s'anima a investigar:
>
> debianita@debian:~$ #! /bin/sh
> debianita@debian:~$
> debianita@debian:~$ #change workdir to suit your system
> debianita@debian:~$ workdir=/home
> debianita@debian:~$ gst=/usr/share/gnome-shell/gnome-shell-
> theme.gresource
> debianita@debian:~$ mkdir nou
> debianita@debian:~$
> debianita@debian:~$ for r in `gresource list $gst`; do
>>         gresource extract $gst $r >$workdir${r/#\/org\/gnome\/shell/}
>> done
> bash: /home/theme/calendar-arrow-left.svg: El fitxer o directori no
> existeix
>
> Crea el directori però vuit...

per executar l'script, pots seguir les següents passes:

- Obre un editor de text (gedit, kate,... segons l'escriptori que
tinguis instal·lat).
- Copia-hi l'script que posa al fórum i guarda el fitxer amb un nom
tipus script.sh.
- Obre un terminal i vés fins al directori on hagis guardat l'script.
- Executa-ho així: sh script.sh

Avisa si trobes cap problema en l'execució d'aquesta manera o tens cap dubte.

Salut,

alba


Reply to: