[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Canviar fons de pantalla al loginEl dj 24 de 03 de 2016 a les 11:59 +0100, en/na Narcis Garcia va
escriure:
> Si en una finestra de Terminal és possible executar instruccións a la
> línia de comandes, aquestes instruccions també es poden posar
> seguides
> en un fitxer de text per a què quedin desades i es puguin executar
> totes
> d'una tirada.
> 
> Un «script» és un programet fet d'aquesta manera; pel terminal de GNU
> és
> un fitxer de text planer amb tot allò que s'ha de fer ja escrit.
> Pel cas que t'ocupa, podries copiar el text del requadre que et
> destaquen i enganxar-lo com a nou fitxer de text planer, i el deses
> amb
> el nom proposat (com extractgst.sh)
> 
> Per tal d'executar un programet d'aquests, se li ha d'atorgar permís
> d'execució, per exemple amb la fitxa de propietats que es pot obtenir
> amb el ratolí.
> 
> 
> 
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at lists.debian.org archives.
> 
> El 24/03/16 a les 09:29, Alfons ha escrit:
> > 
> > Bondia a tothom,
> > Creieu que em podria funcionar aquest mètode?
> > https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=197036
> > Si és així, per on començo? No sé com executar un script.
> > Ja direu, gràcies!!
> > 
> > PD:
> > Linux debian 4.3.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.3.5-1 (2016-02-06)
> > x86_64
> > GNU/Linux
> > Debian GNU/Linux stretch/sid
> > 
Gracies Narcis, vaig provant.  

Deixo el resultat del primer script per si algú s'anima a investigar:

debianita@debian:~$ #! /bin/sh
debianita@debian:~$  
debianita@debian:~$ #change workdir to suit your system
debianita@debian:~$ workdir=/home
debianita@debian:~$ gst=/usr/share/gnome-shell/gnome-shell-
theme.gresource
debianita@debian:~$ mkdir nou
debianita@debian:~$ 
debianita@debian:~$ for r in `gresource list $gst`; do
>         gresource extract $gst $r >$workdir${r/#\/org\/gnome\/shell/}
> done
bash: /home/theme/calendar-arrow-left.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/calendar-arrow-right.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/calendar-today.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/checkbox-focused.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/checkbox-off-focused.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/checkbox-off.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/checkbox.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/close-window.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/close.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/corner-ripple-ltr.png: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/corner-ripple-rtl.png: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/dash-placeholder.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/filter-selected-ltr.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/filter-selected-rtl.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/gnome-shell-high-contrast.css: El fitxer o directori
no existeix
bash: /home/theme/gnome-shell-theme.gresource.xml: El fitxer o
directori no existeix
bash: /home/theme/gnome-shell.css: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/lines-lockscreen.xml: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/logged-in-indicator.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/more-results.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/no-events.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/no-notifications.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/noise-texture.png: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/page-indicator-active.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/page-indicator-checked.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/page-indicator-hover.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/page-indicator-inactive.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/process-working.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/running-indicator.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/source-button-border.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/summary-counter.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/toggle-off-hc.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/toggle-off-intl.svg: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/toggle-off-us.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/toggle-on-hc.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/toggle-on-intl.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/toggle-on-us.svg: El fitxer o directori no existeix
bash: /home/theme/ws-switch-arrow-down.png: El fitxer o directori no
existeix
bash: /home/theme/ws-switch-arrow-up.png: El fitxer o directori no
existeix
debianita@debian:~$ 

Crea el directori però vuit...

-- 
Alfons

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: