[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Comanda su amb parametres diversosFet d'aquestes maneres no es queixa, però només passa el primer
paràmetre i no els següents:

su root -- -c "$@"
su -- -c "$@"

És a dir, que si executo:
./llansador.sh nano --boldtext "Un document.txt"
Només té efecte el "nano"; la resta és ignorat.


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 19/03/16 a les 17:33, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2016-03-19, 16:10 (+0100); Narcis Garcia escriu:
>> A veure si algú domina el programa «su» (substitute user) per executar
>> una comanda d'una manera que jo no me'n surto:
>>
>> Per posar un exemple, com a usuari «root» vull editar un fitxer
>> especificat per l'usuari i amb algun paràmetre més per l'editor nano.
>> Però tot això fer-ho a través d'un programet que crida su.
>> Aquestes són les sintaxis amb les quals ho he intentat sense èxit
>> (script "llansador.sh"):
>>
>> #!/bin/sh
>> su root -c "$@"
>> su root -- "$@"
>> su root -c -- "$@"
>>
>> $ ./llansador.sh nano --boldtext "Un document.txt"
>>
>>
>> Algú sap encertar l'ús dels dos guionets igual com fan altres interfícies?
>>
>> Nota: necessito NO comptar amb què «sudo» o altres programes menys
>> essencials estiguin instal·lats.
>>
> 
> su -- -c "$@"
> 
> l'opció -c és de la shell no del 'su', per tant ha d'anar després dels 2
> guionets.
> 


Reply to: