[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Comanda su amb parametres diversos2016-03-19, 16:10 (+0100); Narcis Garcia escriu:
> A veure si algú domina el programa «su» (substitute user) per executar
> una comanda d'una manera que jo no me'n surto:
> 
> Per posar un exemple, com a usuari «root» vull editar un fitxer
> especificat per l'usuari i amb algun paràmetre més per l'editor nano.
> Però tot això fer-ho a través d'un programet que crida su.
> Aquestes són les sintaxis amb les quals ho he intentat sense èxit
> (script "llansador.sh"):
> 
> #!/bin/sh
> su root -c "$@"
> su root -- "$@"
> su root -c -- "$@"
> 
> $ ./llansador.sh nano --boldtext "Un document.txt"
> 
> 
> Algú sap encertar l'ús dels dos guionets igual com fan altres interfícies?
> 
> Nota: necessito NO comptar amb què «sudo» o altres programes menys
> essencials estiguin instal·lats.
> 

su -- -c "$@"

l'opció -c és de la shell no del 'su', per tant ha d'anar després dels 2
guionets.


Reply to: