[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sense programari privatiu (non-free)Doncs sí que era això; despistat estava amb les «updates».


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

On 18/03/16 09:41, JR GS wrote:
> Et falta afegir /contrib/ i /non-free/ als repositoris.
> 
> En un terminal:
> 
> 1. Adquireix drets de superusuari:
> 
>> su
> 
> 2. Edita els repositoris:
> 
>> apt edit-sources
> 
> 3. Afegeix contrib non-free a les diferents línes deb i deb-src, per
> exemple:
> 
> deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib
> 
> 4. Tanca i desa el fitxer, actualitza paquets i prova d'instal·lar de nou.
> 
>> apt update
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> Date: Fri, 18 Mar 2016 09:31:20 +0100
> Subject: Re: Sense programari privatiu (non-free)
> From: pere@nubiola.cat
> To: debianlists@actiu.net
> CC: debian-user-catalan@lists.debian.org
> 
> prova
> 
> aptitude versions nom-de-paquet
> 
> 
> 
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere@nubiola.cat <mailto:pere@nubiola.cat>
>      pnubiola@fsfe.org <mailto:pnubiola@fsfe.org>
>      pere.nubiola@gmail.com <mailto:pere.nubiola@gmail.com>
> 
> 
> El dia 18 de març de 2016, 9:24, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net
> <mailto:debianlists@actiu.net>> ha escrit:
> 
>   A un ordinador li he intentat instal·lar aquest paquet:
>   https://packages.debian.org/jessie/flashplugin-nonfree
> 
>   $ cat /etc/apt/sources.list
>   #
>   # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.3.0 _Jessie_ - Official amd64 DVD
>   Binary-1 20160123-19:03]/ jessie contrib main
>   #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.3.0 _Jessie_ - Official amd64 DVD
>   Binary-1 20160123-19:03]/ jessie contrib main
>   deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie main
>   #deb-src http://debian.grn.cat/debian/ jessie main
>   deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
>   #deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
>   # jessie-updates, previously known as 'volatile'
>   deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie-updates main contrib
>   #deb-src http://debian.grn.cat/debian/ jessie-updates main contrib
>   deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie non-free
>   deb http://security.debian.org/ jessie/updates non-free
>   deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie-updates non-free
> 
>   $ apt-get update
>   Obj:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease
>   Ign:2 http://debian.grn.cat/debian jessie InRelease
>   Obj:3 http://debian.grn.cat/debian jessie-updates InRelease
>   Bai:4 http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages
>   [14 B]
>   Obj:5 http://debian.grn.cat/debian jessie Release
>   Bai:7 http://debian.grn.cat/debian jessie-updates/non-free amd64
>   Packages [516 B]
>   Bai:8 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
>   [14 B]
>   Bai:9 http://debian.grn.cat/debian jessie-updates/non-free
>   Translation-en [496 B]
>   Bai:10 http://debian.grn.cat/debian jessie/non-free amd64 Packages
>   [83,6 kB]
>   Bai:11 http://debian.grn.cat/debian jessie/non-free Translation-en
>   [72,5 kB]
>   S'ha baixat 157 kB en 1s (110 kB/s)
>   S'està llegint la llista de paquets\u2026 Fet
> 
>   $ apt-get install flashplugin-nonfree
>   S'està llegint la llista de paquets\u2026 Fet
>   S'està construint l'arbre de dependències
>   S'està llegint la informació de l'estat\u2026 Fet
>   El paquet flashplugin-nonfree no té versió disponible, però un altre
>   paquet
>   en fa referència. Això normalment vol dir que el paquet falta,
>   s'ha tornat obsolet o només és disponible des d'una altra font.
>   E: El paquet «flashplugin-nonfree» no té candidat d'insta\u0140lació
> 
>   $ apt-cache search flashplugin
>   $
> 
>   $ lsb_release -a
>   No LSB modules are available.
>   Distributor ID: Debian
>   Description:  Debian GNU/Linux 8.3 (jessie)
>   Release:    8.3
>   Codename:    jessie
> 
>   $ uname -a
>   Linux hp-8460p 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt20-1+deb8u4
>   (2016-02-29) x86_64 GNU/Linux
> 
>   Com puc esbrinar el problema?
> 
> 
>   --
> 
> 
>   __________
>   I'm using this express-made address because personal addresses aren't
>   masked enough at lists.debian.org <http://lists.debian.org> archives.
> 
> 


Reply to: