[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compra de Portàtil per posar-hi una DebianJoan:

> Diria que ara és fàcil trobar portàtils sense SO preinstal·lat (l'altre
> dia em van passar un enllaç, que no tinc a ma, però si ten smolt
> interès podria buscar), i em va donar la sensació que aquest fet
> s'havia normalitzat...

Potser a l'àmbit dels portàtils clònics però els grans fabricants
segueixen posant únicament Windows. Només en alguns models molt
concrets, orientats especialment a empresa, pots trobar que et
posin FreeDOS o Linux (és el cas de Dell, potser d'altres però
és l'únic que conec ara mateix que ho fa).

Salut,
Alex


Reply to: