[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bones practiques: apt-get vs aptitudeOn Tue, Dec 08, 2015 at 08:55:10PM +0100, Pedro wrote:
> Jo havia llegit que l'eina és "aptitude", ja que és més elaborada,
> complexa, processa més. I que apt-get és més lightweight
> 
> recentment també he trobat aquesta
> http://askubuntu.com/questions/481241/what-is-the-difference-between-sudo-apt-get-install-and-sudo-apt-install

Em penso (corregiu-me, si us plau) que la intenció és (o era) que
«apt» acabés sent **el** frontal per treballar amb «dpkg». I
mentrestant, anar usant «aptitude» en comptes d'«apt-get», però també
he llegit el contrari.

Sense anar més lluny, en el mòdul oficial d'Ansible per gestionar
paquets «.deb» usen «apt-get» i «aptitude» [0].  

Ara per ara crec que «apt» encara no està prou madur: a no m'ha fet
coses estranyes, però ho dic pel missatge que dóna quan en
redirigeixes la sortida: «WARNING: apt does not have a stable CLI 
interface. Use with caution in scripts.».

[0]
https://github.com/ansible/ansible-modules-core/blob/devel/packaging/os/apt.py

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Todas las leyes buenas, malas o mediocres, deben obedecerse al pie de la
letra.
		-- Victor Hugo. (1802-1885) Novelista francés. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: