[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bones practiques: apt-get vs aptitudeJo havia llegit que l'eina és "aptitude", ja que és més elaborada,
complexa, processa més. I que apt-get és més lightweight

recentment també he trobat aquesta
http://askubuntu.com/questions/481241/what-is-the-difference-between-sudo-apt-get-install-and-sudo-apt-install

sudo apt --help
[sudo] password for music:
apt 1.0.9.8.1 for amd64 compiled on Jun 10 2015 09:42:07
Usage: apt [options] command

CLI for apt.
Basic commands:
 list - list packages based on package names
 search - search in package descriptions
 show - show package details

 update - update list of available packages

 install - install packages
 remove  - remove packages

 upgrade - upgrade the system by installing/upgrading packages
 full-upgrade - upgrade the system by removing/installing/upgrading packages

 edit-sources - edit the source information file

2015-12-08 17:28 GMT+01:00 Jordi Funollet <funollet@fastmail.fm>:
> A la trobada de Girona (si la neurona no m'enganya) vam comentar que
> 'aptitude' havia deixat de ser l'eina de gestió de paquets recomanada a
> Debian, i ara les bones pràctiques diuen que cal fer servir 'apt-get'.
> Buscant una mica em trobo això que diu just el contrari:
>
>   https://wiki.debian.org/DebianPackageManagement
>
>> DebianPackageManagement
>> Section: Command-line Frontends
>>
>> [...] The primary command line tool is aptitude. apt-get fulfills a
>> similar purpose and although it is no longer the recommended primary
>> tool some still use it.
>
> Algú té més documentació sobre aquest tema?
>
> --
> Jordi Funollet Pujol
> http://www.linkedin.com/in/jordifunollet
>


Reply to: