[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: root acount is loocked,starting shellhola,

entenc que cap problema de passwords: xifrat de disc o login.

A veure si és això: vols dir que quan intentes entrar a la pantalla de
login, introdueixes el teu usuari i fa com que vol entrar però no
entra? (és a dir, no diu password incorrecte)
Conec un usuari que li passava això, i era perquè tenia el disc dur
ple, i no tenia espai ni pels arxius temporals de la sessió gràfica,
per tant havíem d'entrar per consola i borrar alguna cosa.

2015-11-29 16:13 GMT+01:00  <dainateia@riseup.net>:
> debian-user-catalan@lists.debian.org
>
> hola llista
> aviso que
> no tinc gens de coneixements per
> furgar en la terminal del meu pc
>
> tinc instalat debian
> suposo que jessie.. perque em sobtava que menciones al final de algunes
> linees aquest nom
> ...:
> Em trobo que un cop introduida la contrasenya per desencriptar el disc
> dur...
> no puc entrar ni com usuaria convidada..
> ni com la principal.. que deu ser l'administrador
>
> al iniciarse el debian
> poc triar opcions avançades..
>
> es com la terminal
>
> tot el seguit de informacio
> te un [ ok vert ]
> i al final diu
> aixo del
>
>  sulogin: root acount is loocked,starting shell
>
>
> li he donat ordre de entrar :
> -default mode
> i..es clar..em porta al inici "interfaz?" per signar
> i tampoc he pogut entrar
>
> - reiniciar..des de ordre root.. i des de "interfaz"?
> i no res
>
> vaig trobar en una llista debian
> un comentari q pot ser similar al meu..en angles..
> i tampoc estic segura
>
> https://lists.debian.org/debian-user/2009/05/msg01538.html
>
> ? es posible que si li demano de modificar contrasenyes
> pugui accedir ??
> i com he de fer aixo ?
>
> merci
>


Reply to: