[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema extrany escrivint a aquesta llista ?Sobre el tema dels adjunts, m'hi vaig trobar amb el cartell anterior de
174KB. Pot ser raonable un criteri de màxim pes d'adjunts (o prohibits
els adjunts, que no sé quin hi ha), però no trobo raonable que es
descartin silenciosament, és a dir, que ni tan sols et vingui la carta
rebutjada per saber que hi ha algun impediment.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 15/11/15 a les 09:27, Robert Marsellés ha escrit:
> Hola,
> 
> On 14/11/15 20:42, Alex Muntada wrote:
>> Narcis Garcia:
>>
>>> El funcionament de lists.debian.org és horrible;
>>
>> Suposo que és qüestió d'opinions, en canvi jo trobo que és força
>> bo tenint en compte el volum de correu que gestionen.
>>
> 
> No sé com a administrador, jo com a usuari no en tinc cap queixa.
> 
>>> - Publiquen les adreces de la gent de forma literal.
>>
>> Ja ho vam discutir i no tothom creu que amagar-les sigui millor
>> que deixar-les estar com estan. 
>>
> 
> Jo, per exemple. Entre altres coses per que no m'ha donat cap problema
> mai (del que en sigui conscient).
> 
>>> - No hi ha administració autònoma per grups locals com aquest.
>>
>> Per mi és un avantatge perquè ens estalvia molta feina.
>>
> 
> +1
> 
>>> - Si s'envien adjunts massa pesants, en comptes de rebutjar-se amb una
>>> carta, es descarten silenciosament.
>>
>> No m'hi he trobat mai, però tampoc acostumo a enviar adjunts
>> grans a les llistes de correu per evitar problemes.
>>
> 
> Això de no enviar fitxers grans a llistes no formava part de les bones
> pràctiques d'ús de les llistes? Han canviat aquelles normes? [1] (Què
> gran que m'he fet!)
> 
>>> - Quelsevol pot escriure a la llista sense ser-hi subscrit (ideal pels
>>> publicistes).
>>
>> Això és així per evitar que els administradors hagin de mirar les
>> cues de moderació i decidir quins correus han de passar i quins
>> no sense tenir arguments clars de què fer en cada cas. És una
>> conseqüència inevitable del model centralitzat d'administració.
>>
> 
> Com a opinió personal, jo afegiria aquí que certa accepció de la paraula
> (= filosofia) /free (o libre)/" implica no haver-se d'inscriure
> "obligatòriament (o necessàriament)" a cap lloc.
> 
> Per mi, dir que s'està a favor de la filosofia FLOSS i, al mateix temps,
> exigir a tothom estar inscrit en una llista es contradictori. Des
> d'aquest punt de vista, és quelcom semblant a la contradicció que
> sorgeix quan hom diu que es vol seguretat però li resulta molest i es
> queixa per la presència de membres del cossos de seguretat amb els
> fusells corresponents.
> 
> Tots els temes presentats tenen més d'una solució o forma de resoldre'l
> possible. Com en tot, s'ha d'acceptar que hi ha d'haver un compromís
> entre els extrems i tots som responsables de mantenir aquest equilibri
> (inestable per definició). Si no, la conseqüència és que s'acaba
> arribant a un punt de ruptura.
> 
> En aquest àmbit, aquest punt acostuma a ser la tradicional resposta que
> no agrada, ni deixa mai content a ningú: "si vols això, fes-t'ho tu
> mateix (que jo no tinc temps, no m'importa, no vull, ...)"
> 
> Agafeu-vos-ho com el que és, una opinió personal, és a dir, no us sentiu
> ofesos ja que no és la meva intenció ofendre.
> 
> Salut i peles,
> 
> robert
> 
> [1] https://tools.ietf.org/html/rfc1855
> 


Reply to: