[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema extrany escrivint a aquesta llista ?Hola,

On 14/11/15 20:42, Alex Muntada wrote:
> Narcis Garcia:
> 
>> El funcionament de lists.debian.org és horrible;
> 
> Suposo que és qüestió d'opinions, en canvi jo trobo que és força
> bo tenint en compte el volum de correu que gestionen.
> 

No sé com a administrador, jo com a usuari no en tinc cap queixa.

>> - Publiquen les adreces de la gent de forma literal.
> 
> Ja ho vam discutir i no tothom creu que amagar-les sigui millor
> que deixar-les estar com estan. 
> 

Jo, per exemple. Entre altres coses per que no m'ha donat cap problema
mai (del que en sigui conscient).

>> - No hi ha administració autònoma per grups locals com aquest.
> 
> Per mi és un avantatge perquè ens estalvia molta feina.
> 

+1

>> - Si s'envien adjunts massa pesants, en comptes de rebutjar-se amb una
>> carta, es descarten silenciosament.
> 
> No m'hi he trobat mai, però tampoc acostumo a enviar adjunts
> grans a les llistes de correu per evitar problemes.
> 

Això de no enviar fitxers grans a llistes no formava part de les bones
pràctiques d'ús de les llistes? Han canviat aquelles normes? [1] (Què
gran que m'he fet!)

>> - Quelsevol pot escriure a la llista sense ser-hi subscrit (ideal pels
>> publicistes).
> 
> Això és així per evitar que els administradors hagin de mirar les
> cues de moderació i decidir quins correus han de passar i quins
> no sense tenir arguments clars de què fer en cada cas. És una
> conseqüència inevitable del model centralitzat d'administració.
> 

Com a opinió personal, jo afegiria aquí que certa accepció de la paraula
(= filosofia) /free (o libre)/" implica no haver-se d'inscriure
"obligatòriament (o necessàriament)" a cap lloc.

Per mi, dir que s'està a favor de la filosofia FLOSS i, al mateix temps,
exigir a tothom estar inscrit en una llista es contradictori. Des
d'aquest punt de vista, és quelcom semblant a la contradicció que
sorgeix quan hom diu que es vol seguretat però li resulta molest i es
queixa per la presència de membres del cossos de seguretat amb els
fusells corresponents.

Tots els temes presentats tenen més d'una solució o forma de resoldre'l
possible. Com en tot, s'ha d'acceptar que hi ha d'haver un compromís
entre els extrems i tots som responsables de mantenir aquest equilibri
(inestable per definició). Si no, la conseqüència és que s'acaba
arribant a un punt de ruptura.

En aquest àmbit, aquest punt acostuma a ser la tradicional resposta que
no agrada, ni deixa mai content a ningú: "si vols això, fes-t'ho tu
mateix (que jo no tinc temps, no m'importa, no vull, ...)"

Agafeu-vos-ho com el que és, una opinió personal, és a dir, no us sentiu
ofesos ja que no és la meva intenció ofendre.

Salut i peles,

robert

[1] https://tools.ietf.org/html/rfc1855


Reply to: