[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Confirmacions comandes "amagades"-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

El 10/11/15 a les 10:53, Alex Muntada ha escrit:
> El que no he provat és què passaria si no és capaç d'arrencar el 
> servei. Potser aleshores sí que es queixa. No em sembla malament.

NO és el mateix servei, però per si serveix una mostra d'error amb
queixa incorporada.

és d'ahir a la matinada, havent fet un dist-upgrade a jessie....

root@docus:/# service apache2 restart
Job for apache2.service failed. See 'systemctl status apache2.service'
and 'journalctl -xn' for details.
root@docus:/# /etc/init.d/apache2 status
● apache2.service - LSB: Apache2 web server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2015-11-09 00:19:20
UTC; 26s ago
  Process: 8374 ExecStop=/etc/init.d/apache2 stop (code=exited,
status=0/SUCCESS)
  Process: 8401 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited,
status=1/FAILURE)

Nov 09 00:19:20 docus systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server...
Nov 09 00:19:20 docus apache2[8401]: Starting web server: apache2 failed
!
Nov 09 00:19:20 docus apache2[8401]: The apache2 configtest failed.
... (warning).
Nov 09 00:19:20 docus apache2[8401]: Output of config test was:
Nov 09 00:19:20 docus apache2[8401]: AH00526: Syntax error on line 14
of /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:
Nov 09 00:19:20 docus apache2[8401]: AllowOverride not allowed here
Nov 09 00:19:20 docus apache2[8401]: Action 'configtest' failed.
Nov 09 00:19:20 docus apache2[8401]: The Apache error log may have
more information.
Nov 09 00:19:20 docus systemd[1]: apache2.service: control process
exited, code=exited status=1
Nov 09 00:19:20 docus systemd[1]: Failed to start LSB: Apache2 web serve
r.
Nov 09 00:19:20 docus systemd[1]: Unit apache2.service entered failed
state.


- -- 
###
http://info.nodo50.org/4137 | error al sistema
   ______________________________________
   a internet la llibertat no és gratuïta
    ====================================
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)

iQEcBAEBAgAGBQJWQdkWAAoJEFDusbMSkZg4us8IAJCgLQ7m6+ElTmmdbklRBGtp
36ZYly6xDb6h/ruyNWnmcyng5xWeK5uOOGxUqChEe2UKR/E8YoHqqt+1S2mPfdU3
UwZPPqk6UEIRPsvWwfGnRsqwlHMXEpd6PecMznH8m+UqhV8UihAW6fUea/qyk6cu
GnYj2N21HbgqKnfC3M3rgmCdWV9jz3SXnZdDFee6Rz2hy8XybX1AqCxasz+lz+Bl
DDKr8iHparjqaHZc84CV7KhVsBtXl/GTZA+NqSY+DAdLKkCmaOKuOZ+b1LrNobCq
4j4UI1CmqNbzgdiX+fSuEyRcWLXWM44wINUY/1YZi7Nt7OiPJbZOC08tc+Udsro=
=NFwW
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: