[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Icedove, Iceweasel i Konquerror es tanquen als 15 segons.Hola,

On 9 November 2015 at 22:48, Pedro <pederindi@gmail.com> wrote:
si no tens res important al wine fes
$ sudo apt-get purge wine
i a veure què tal
o (alerta, borra tot lo que tinguis instal·lat amb wine), al proper
inici de wine ho regenera
$ rm -rf ~/.wine


Jo crearia un altre usuari i tornaria a repetir les proves, per descartar si és un problema de sistema o només del teu usuari (99.999% que si).

Salutacions,

Reply to: