[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Icedove, Iceweasel i Konquerror es tanquen als 15 segons.Crec recordar que vaig instal·lar el Silverlight quan em van posar el Movistar+ i es podia veure el Yomvi des del PC... al final no va funcionar i ho vaig deixar correr. Pero ara veig que si que funciona al Chrome.

Aquests programes que fallen han funcionat bé durants uns quants mesos...


2015-11-09 22:16 GMT+01:00 Jordi Boixader <idroj@bergueda.org>:
recordo que el vaig instal·lar, pero no recordo per quina aplicació era.... estic investigant a veure si la recordo.

2015-11-09 22:11 GMT+01:00 Pedro <pederindi@gmail.com>:
als tres carrega Wine Microsoft Silverlight. Quines aplicacions wine
utilitzes, necessites el silverlight?

On Mon, Nov 9, 2015 at 10:03 PM, Jordi Boixader <idroj@bergueda.org> wrote:
> Si que surten missatges, i força semblants als 3... (sento que siguin tant
> llargs)
>
> jordi@boixader:~$ icedove
>
> (process:7388): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion
> 'sys_page_size == 0' failed
> Xlib:  extension "RANDR" missing on display ":0".
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] attached to process.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] checking environment variable
> PIPELIGHT_SILVERLIGHT5_1_CONFIG.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] searching for config file pipelight-silverlight5.1.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
> '/home/jordi/.config/pipelight-silverlight5.1'.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
> '/etc/pipelight-silverlight5.1'.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
> '/usr/share/pipelight/configs/pipelight-silverlight5.1'.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] sandbox not found or not installed!
> [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] using wine prefix directory
> /home/jordi/.wine-pipelight.
> [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] checking plugin installation - this might
> take some time.
> [install-dependency] wine-silverlight5.1-installer is already installed in
> '/home/jordi/.wine-pipelight'.
> [install-dependency] wine-mpg2splt-installer is already installed in
> '/home/jordi/.wine-pipelight'.
> fixme:winediag:start_process Wine Staging 1.7.54 is a testing version
> containing experimental patches.
> fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when filing
> bug reports on winehq.org.
> wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe"
> err:wineboot:ProcessRunKeys Error running cmd
> L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe -a -r" (2)
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] embedded mode         is on.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] windowless mode       is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] linux windowless mode is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] force SetWindow       is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] window class hook     is on.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] strict draw ordering  is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExA.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExW.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenuEx.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenu.
> fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW (0x7421a7, 0x7e0120,
> {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}, 1, 0x6cf638, (null), (null),
> 0x7e0120): stub
> fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW   register trace class
> {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] init successful!
> libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
> libGL error: failed to load driver: swrast
> X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for
> operation)
>   Major opcode of failed request:  149 (GLX)
>   Minor opcode of failed request:  3 (X_GLXCreateContext)
>   Value in failed request:  0x0
>   Serial number of failed request:  184
>   Current serial number in output stream:  188
> [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] common.c:183:receiveCommand(): unable to
> receive data.
> jordi@boixader:~$ ^C
> jordi@boixader:~$
>
>
>
> jordi@boixader:~$ iceweasel
>
> (process:7526): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion
> 'sys_page_size == 0' failed
> Xlib:  extension "RANDR" missing on display ":0".
> console.error:
>   [CustomizableUI]
>   Custom widget with id loop-button does not return a valid node
> console.error:
>   [CustomizableUI]
>   Custom widget with id loop-button does not return a valid node
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] attached to process.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] checking environment variable
> PIPELIGHT_SILVERLIGHT5_1_CONFIG.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] searching for config file pipelight-silverlight5.1.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
> '/home/jordi/.config/pipelight-silverlight5.1'.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
> '/etc/pipelight-silverlight5.1'.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
> '/usr/share/pipelight/configs/pipelight-silverlight5.1'.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] sandbox not found or not installed!
> [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] using wine prefix directory
> /home/jordi/.wine-pipelight.
> [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] checking plugin installation - this might
> take some time.
> [install-dependency] wine-silverlight5.1-installer is already installed in
> '/home/jordi/.wine-pipelight'.
> [install-dependency] wine-mpg2splt-installer is already installed in
> '/home/jordi/.wine-pipelight'.
> fixme:winediag:start_process Wine Staging 1.7.54 is a testing version
> containing experimental patches.
> fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when filing
> bug reports on winehq.org.
> wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe"
> err:wineboot:ProcessRunKeys Error running cmd
> L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe -a -r" (2)
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] embedded mode         is on.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] windowless mode       is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] linux windowless mode is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] force SetWindow       is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] window class hook     is on.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] strict draw ordering  is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExA.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExW.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenuEx.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenu.
> fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW (0x7421a7, 0x7e0120,
> {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}, 1, 0x6cf638, (null), (null),
> 0x7e0120): stub
> fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW   register trace class
> {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] init successful!
> libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
> libGL error: failed to load driver: swrast
> X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for
> operation)
>   Major opcode of failed request:  149 (GLX)
>   Minor opcode of failed request:  3 (X_GLXCreateContext)
>   Value in failed request:  0x0
>   Serial number of failed request:  184
>   Current serial number in output stream:  188
> [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] common.c:183:receiveCommand(): unable to
> receive data.
> jordi@boixader:~$ ^C
> jordi@boixader:~$
>
>
>
> jordi@boixader:~$ konqueror
> konqueror(7701)/kdecore (services)
> KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "searchproviders/wikit.desktop"
> not found
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype
> "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12"
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12"
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype
> "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12"
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12"
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype
> "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12"
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype
> "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12"
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype
> "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12"
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype
> "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12"
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype
> "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12"
> konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"
> refers to unknown mimetype
> "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12"
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] attached to process.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] checking environment variable
> PIPELIGHT_SILVERLIGHT5_1_CONFIG.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] searching for config file pipelight-silverlight5.1.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
> '/home/jordi/.config/pipelight-silverlight5.1'.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
> '/etc/pipelight-silverlight5.1'.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
> '/usr/share/pipelight/configs/pipelight-silverlight5.1'.
> [PIPELIGHT:LIN:unknown] sandbox not found or not installed!
> [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] using wine prefix directory
> /home/jordi/.wine-pipelight.
> [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] checking plugin installation - this might
> take some time.
> [install-dependency] wine-silverlight5.1-installer is already installed in
> '/home/jordi/.wine-pipelight'.
> [install-dependency] wine-mpg2splt-installer is already installed in
> '/home/jordi/.wine-pipelight'.
> fixme:winediag:start_process Wine Staging 1.7.54 is a testing version
> containing experimental patches.
> fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when filing
> bug reports on winehq.org.
> wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe"
> err:wineboot:ProcessRunKeys Error running cmd
> L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe -a -r" (2)
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] embedded mode         is on.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] windowless mode       is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] linux windowless mode is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] force SetWindow       is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] window class hook     is on.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] strict draw ordering  is off.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExA.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExW.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenuEx.
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenu.
> fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW (0x7421a7, 0x7e0120,
> {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}, 1, 0x6cf638, (null), (null),
> 0x7e0120): stub
> fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW   register trace class
> {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}
> [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] init successful!
> libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
> libGL error: failed to load driver: swrast
> X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for
> operation)
>   Major opcode of failed request:  149 (GLX)
>   Minor opcode of failed request:  3 (X_GLXCreateContext)
>   Value in failed request:  0x0
>   Serial number of failed request:  184
>   Current serial number in output stream:  188
> [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] common.c:183:receiveCommand(): unable to
> receive data.
> jordi@boixader:~$
>
> El dia 9 de novembre de 2015, 21:13, papapep <papapep@gmx.com> ha escrit:
>>
>> Abans t'he respost només a tu, disculpes:
>>
>> Sí els invoques a un terminal, igual deixen algun missatge que ajudi a
>> esbrinar què passa en petar.
>>
>> Salut.
>>
>>
>> --
>> Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.
>
>
Reply to: