[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Icedove, Iceweasel i Konquerror es tanquen als 15 segons.si no tens res important al wine fes
$ sudo apt-get purge wine
i a veure què tal
o (alerta, borra tot lo que tinguis instal·lat amb wine), al proper
inici de wine ho regenera
$ rm -rf ~/.wine

On Mon, Nov 9, 2015 at 10:31 PM, Jordi Boixader <idroj@bergueda.org> wrote:
> Crec recordar que vaig instal·lar el Silverlight quan em van posar el
> Movistar+ i es podia veure el Yomvi des del PC... al final no va funcionar i
> ho vaig deixar correr. Pero ara veig que si que funciona al Chrome.
>
> Aquests programes que fallen han funcionat bé durants uns quants mesos...
>
>
> 2015-11-09 22:16 GMT+01:00 Jordi Boixader <idroj@bergueda.org>:
>>
>> recordo que el vaig instal·lar, pero no recordo per quina aplicació
>> era.... estic investigant a veure si la recordo.
>>
>> 2015-11-09 22:11 GMT+01:00 Pedro <pederindi@gmail.com>:
>>>
>>> als tres carrega Wine Microsoft Silverlight. Quines aplicacions wine
>>> utilitzes, necessites el silverlight?
>>>
>>> On Mon, Nov 9, 2015 at 10:03 PM, Jordi Boixader <idroj@bergueda.org>
>>> wrote:
>>> > Si que surten missatges, i força semblants als 3... (sento que siguin
>>> > tant
>>> > llargs)
>>> >
>>> > jordi@boixader:~$ icedove
>>> >
>>> > (process:7388): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion
>>> > 'sys_page_size == 0' failed
>>> > Xlib: extension "RANDR" missing on display ":0".
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] attached to process.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] checking environment variable
>>> > PIPELIGHT_SILVERLIGHT5_1_CONFIG.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] searching for config file
>>> > pipelight-silverlight5.1.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
>>> > '/home/jordi/.config/pipelight-silverlight5.1'.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
>>> > '/etc/pipelight-silverlight5.1'.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
>>> > '/usr/share/pipelight/configs/pipelight-silverlight5.1'.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] sandbox not found or not installed!
>>> > [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] using wine prefix directory
>>> > /home/jordi/.wine-pipelight.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] checking plugin installation - this
>>> > might
>>> > take some time.
>>> > [install-dependency] wine-silverlight5.1-installer is already installed
>>> > in
>>> > '/home/jordi/.wine-pipelight'.
>>> > [install-dependency] wine-mpg2splt-installer is already installed in
>>> > '/home/jordi/.wine-pipelight'.
>>> > fixme:winediag:start_process Wine Staging 1.7.54 is a testing version
>>> > containing experimental patches.
>>> > fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when
>>> > filing
>>> > bug reports on winehq.org.
>>> > wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe"
>>> > err:wineboot:ProcessRunKeys Error running cmd
>>> > L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe -a -r" (2)
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] embedded mode     is on.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] windowless mode    is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] linux windowless mode is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] force SetWindow    is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] window class hook   is on.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] strict draw ordering is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExA.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExW.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenuEx.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenu.
>>> > fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW (0x7421a7, 0x7e0120,
>>> > {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}, 1, 0x6cf638, (null), (null),
>>> > 0x7e0120): stub
>>> > fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW  register trace class
>>> > {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] init successful!
>>> > libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
>>> > libGL error: failed to load driver: swrast
>>> > X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range
>>> > for
>>> > operation)
>>> >  Major opcode of failed request: 149 (GLX)
>>> >  Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext)
>>> >  Value in failed request: 0x0
>>> >  Serial number of failed request: 184
>>> >  Current serial number in output stream: 188
>>> > [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] common.c:183:receiveCommand(): unable to
>>> > receive data.
>>> > jordi@boixader:~$ ^C
>>> > jordi@boixader:~$
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > jordi@boixader:~$ iceweasel
>>> >
>>> > (process:7526): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion
>>> > 'sys_page_size == 0' failed
>>> > Xlib: extension "RANDR" missing on display ":0".
>>> > console.error:
>>> >  [CustomizableUI]
>>> >  Custom widget with id loop-button does not return a valid node
>>> > console.error:
>>> >  [CustomizableUI]
>>> >  Custom widget with id loop-button does not return a valid node
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] attached to process.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] checking environment variable
>>> > PIPELIGHT_SILVERLIGHT5_1_CONFIG.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] searching for config file
>>> > pipelight-silverlight5.1.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
>>> > '/home/jordi/.config/pipelight-silverlight5.1'.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
>>> > '/etc/pipelight-silverlight5.1'.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
>>> > '/usr/share/pipelight/configs/pipelight-silverlight5.1'.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] sandbox not found or not installed!
>>> > [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] using wine prefix directory
>>> > /home/jordi/.wine-pipelight.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] checking plugin installation - this
>>> > might
>>> > take some time.
>>> > [install-dependency] wine-silverlight5.1-installer is already installed
>>> > in
>>> > '/home/jordi/.wine-pipelight'.
>>> > [install-dependency] wine-mpg2splt-installer is already installed in
>>> > '/home/jordi/.wine-pipelight'.
>>> > fixme:winediag:start_process Wine Staging 1.7.54 is a testing version
>>> > containing experimental patches.
>>> > fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when
>>> > filing
>>> > bug reports on winehq.org.
>>> > wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe"
>>> > err:wineboot:ProcessRunKeys Error running cmd
>>> > L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe -a -r" (2)
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] embedded mode     is on.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] windowless mode    is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] linux windowless mode is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] force SetWindow    is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] window class hook   is on.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] strict draw ordering is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExA.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExW.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenuEx.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenu.
>>> > fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW (0x7421a7, 0x7e0120,
>>> > {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}, 1, 0x6cf638, (null), (null),
>>> > 0x7e0120): stub
>>> > fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW  register trace class
>>> > {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] init successful!
>>> > libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
>>> > libGL error: failed to load driver: swrast
>>> > X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range
>>> > for
>>> > operation)
>>> >  Major opcode of failed request: 149 (GLX)
>>> >  Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext)
>>> >  Value in failed request: 0x0
>>> >  Serial number of failed request: 184
>>> >  Current serial number in output stream: 188
>>> > [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] common.c:183:receiveCommand(): unable to
>>> > receive data.
>>> > jordi@boixader:~$ ^C
>>> > jordi@boixader:~$
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > jordi@boixader:~$ konqueror
>>> > konqueror(7701)/kdecore (services)
>>> > KServiceFactory::findServiceByDesktopPath:
>>> > "searchproviders/wikit.desktop"
>>> > not found
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12"
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12"
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12"
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12"
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12"
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12"
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12"
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12"
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12"
>>> > konqueror(7701) KMimeTypeRepository::parents:
>>> > "/usr/share/mime/subclasses"
>>> > refers to unknown mimetype
>>> > "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12"
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] attached to process.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] checking environment variable
>>> > PIPELIGHT_SILVERLIGHT5_1_CONFIG.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] searching for config file
>>> > pipelight-silverlight5.1.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
>>> > '/home/jordi/.config/pipelight-silverlight5.1'.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
>>> > '/etc/pipelight-silverlight5.1'.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] trying to load config file from
>>> > '/usr/share/pipelight/configs/pipelight-silverlight5.1'.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:unknown] sandbox not found or not installed!
>>> > [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] using wine prefix directory
>>> > /home/jordi/.wine-pipelight.
>>> > [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] checking plugin installation - this
>>> > might
>>> > take some time.
>>> > [install-dependency] wine-silverlight5.1-installer is already installed
>>> > in
>>> > '/home/jordi/.wine-pipelight'.
>>> > [install-dependency] wine-mpg2splt-installer is already installed in
>>> > '/home/jordi/.wine-pipelight'.
>>> > fixme:winediag:start_process Wine Staging 1.7.54 is a testing version
>>> > containing experimental patches.
>>> > fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when
>>> > filing
>>> > bug reports on winehq.org.
>>> > wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe"
>>> > err:wineboot:ProcessRunKeys Error running cmd
>>> > L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe -a -r" (2)
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] embedded mode     is on.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] windowless mode    is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] linux windowless mode is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] force SetWindow    is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] window class hook   is on.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] strict draw ordering is off.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExA.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function CreateWindowExW.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenuEx.
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] replaced API function TrackPopupMenu.
>>> > fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW (0x7421a7, 0x7e0120,
>>> > {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}, 1, 0x6cf638, (null), (null),
>>> > 0x7e0120): stub
>>> > fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW  register trace class
>>> > {aa087e0e-0b35-4e28-8f3a-440c3f51eef1}
>>> > [PIPELIGHT:WIN:silverlight5.1] init successful!
>>> > libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
>>> > libGL error: failed to load driver: swrast
>>> > X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range
>>> > for
>>> > operation)
>>> >  Major opcode of failed request: 149 (GLX)
>>> >  Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext)
>>> >  Value in failed request: 0x0
>>> >  Serial number of failed request: 184
>>> >  Current serial number in output stream: 188
>>> > [PIPELIGHT:LIN:silverlight5.1] common.c:183:receiveCommand(): unable to
>>> > receive data.
>>> > jordi@boixader:~$
>>> >
>>> > El dia 9 de novembre de 2015, 21:13, papapep <papapep@gmx.com> ha
>>> > escrit:
>>> >>
>>> >> Abans t'he respost només a tu, disculpes:
>>> >>
>>> >> Sí els invoques a un terminal, igual deixen algun missatge que ajudi a
>>> >> esbrinar què passa en petar.
>>> >>
>>> >> Salut.
>>> >>
>>> >>
>>> >> --
>>> >> Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.
>>> >
>>> >
>>>
>>
>


Reply to: