[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] logsave mes netEm sembla que les matrius com PIPESTATUS només són suportades per Bash,
i no per altres intèrprets de ShellScript. Intento fer programets el més
portables possibles.

Un exemple de programet per qual recollir el codi de sortida:

#!/bin/sh
LaFuncio ()
{
	ls /inexistent
	Resultat=$?
	return $Resultat
}
LaFuncio 2>&1 | tee -a /var/log/labitacola.log
Resultat=$?
if [ $Resultat -ne 0 ] ; then echo "Problema" ; fi
exit $Resultat


El 17/10/15 a les 11:41, Simó Albert i Beltran ha escrit:
> Si poguéssim veure el codi del que estas fent podríem opinar amb
> propietat.
> 
> Respecte el codi de retorn i la canalització a bash:
> 
> false | true
> echo ${PIPESTATUS[0]} ${PIPESTATUS[1]}
> 
> o bé:
> 
> set -o pipefail
> false | true || echo ko
> 
> 
> Respecte fer una bitàcola (es diu així?), jo acostumo a usar el logger
> que ja s'ha comentat pots veure'n un exemple a:
> https://gitlab.com/dtv3/dtv3/blob/master/dtv3#L145
> 


Reply to: