[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] logsave mes netUff, he estat utilitzant el logsave però, és clar, aquestes utilitats
externes no són útils a l'hora de cridar funcions del mateix ShellScript.
En aquests casos faig servir:
eval Funció | tee -a bitacola.log

El problema és que quan hi ha canalitzacions (|) només arriba el
resultat de sortida (exit code) de la última comanda (en aquest cas tee)
i no m'entero de si la funció ha resultat en algun error.

Ara estic intentant que cada funció exporti una variable amb el resultat
de sortida, tot i que serà un embolic amb crides concurrents.


El 12/10/15 a les 09:23, Narcis Garcia ha escrit:
> Gràcies; el «script» és molt interessant per «gravar» de fons tant
> execucions com sessions interactives d'usuari.
> De tota manera, tot i que ofereix el paràmetre --quiet, també enregistra
> capçaleres seves.
> 
> Com que ja he implementat el logsave, segueixo amb aquest.
> El què jo faig és, en un procés molt llarg, que un programet principal
> va fent crides a N processos secundaris. Per terminal el programet
> principal va informant de la tasca que està fent (sense més detalls) i
> el percentatge que porta. En canvi la sortida dels processos secundaris
> s'oculta quan tot va bé i s'enregistra a diverses bitàcoles (.log) quan
> han resultat en error.
> 
> Tot això és pel programa Peinddd.
> 
> 
> El 10/10/15 a les 19:07, Jordi Funollet ha escrit:
>> Potser et serveix el programa 'script' .
>>
> 


Reply to: