[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] logsave mes netEl comportament és el mateix.

Gràcies.


El 10/10/15 a les 13:19, Roger Sicart ha escrit:
> Bones,
> 
> Jo provaria de redirigir stderr a /dev/null per veure si el comportament
> es el mateix:
> 
> logsave -as bitacola.log comanda 2>/dev/null
> 
> Salut!
> 
> El dia 10/10/2015 13:06, "Narcis Garcia" <informatica@actiu.net
> <mailto:informatica@actiu.net>> va escriure:
> 
>   Hola, fins ara, als meus programets fets en ShellScript, quan volia
>   enregistrar per bitàcola la sortida d'una comanda ho feia amb la
>   utilitat «tee»:
> 
>   comanda 2>&1 | tee -a bitacola.log
> 
>   Ara he trobat l'eina «logsave» que facilita la interacció:
> 
>   logsave -as bitacola.log comanda
> 
>   Però resulta que a la bitàcola afegeix unes anotacions que ningú no li
>   demana:
> 
>   Log of comanda
>   Sat Oct 10 12:32:29 2015
>   (...)
>   Sat Oct 10 12:32:35 2015
>   ----------------
> 
>   En comptes d'haver de tractar i escapçar cada vegada la bitàcola,
>   voldria saber si algú ha trobat una sintaxi de logsave per evitar això,
>   és a dir, que només enregistri allò que dóna la comanda executada.
>   O bé si hi ha alguna altra eina millor per GNU.
> 
>   Gràcies.
> 


Reply to: