[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Replica de xarxa despres d'instal·larAdrià:

> D'altra banda, amb Debian no ho sé (no ho he provat mai però estic
> segur que sí), però d'altres distribucions com Ubuntu suporten el
> mètode d'instal·lació desatesa basat en Kickstart, a través del qual
> li pots passar els valors de les preguntes que et fa durant la
> instal·lació. Potser et pot servir.

Debian també suporta kickstart però de vegades no fa bé la
traducció cap al debian-installer. Per a Debian i derivats
és preferible utilitzar preseed:

https://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed

Nosaltres ho utilitzem a la feina per les instal·lacions
automatitzades de servidors físics, virtuals i centenars
de nodes dels clústers de computació. De vegades cal que
t'hi barallis una mica però un cop ho tens per la mà és
molt còmode.

Salut,
Alex


Reply to: