[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Replica de xarxa despres d'instal·larjaume:

> Una altre possibilitat seria tenir un mirror de i386 -129G- i amd64 -136G-

Per les festes ubuntaires vaig muntar un sistema que serveix de
forma transparent els paquets als clients d'una xarxa local:

https://github.com/alexm/miralls-ubuntaires

No seria difícil adaptar-ho perquè faci el mateix amb els miralls
de Debian. Això sí, com comenta en Jaume cal força espai, en el
meu cas tenia el servidor en un disc de 500 GB i el darrer cop ja
començava a anar justet però hi havia tots els paquets binaris de
les versions mantingudes de l'ubuntu.

Salut,
Alex


Reply to: