[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Replica de xarxa despres d'instal·larOn Sat, Oct 03, 2015 at 04:39:12PM +0200, Narcis Garcia wrote:
> Algú ha trobat una solució més àgil que no consisteixi en posar sempre
> les mateixes línies de repositori de la mateixa rèplica?

Se m'acut que executis (de forma automàtica) un script de
post-instal·lació que t'afegeixi els repositoris a sources.list mentre
et comenta les referències al medi físic (CD/DVD).

Una altra opció, que no és una solució directa al que preguntes, però
si les instal·lacions que fas són estàndars podries usar eines com
Vagrant, que simplifiquen la vida.
Amb «mkdir /tmp/debiantest && cd /tmp/debiantest && vagrant init
debian/jessie64 && vagrant up --provider virtualbox && vagrant ssh»
pots tenir una Jessie completament operativa amb menys de 5 minuts (la
primera vegada; a partir de llavors, en segons).

D'altra banda, amb Debian no ho sé (no ho he provat mai però estic
segur que sí), però d'altres distribucions com Ubuntu suporten el
mètode d'instal·lació desatesa basat en Kickstart, a través del qual
li pots passar els valors de les preguntes que et fa durant la
instal·lació. Potser et pot servir.

Després, també hi ha altres històries com FAI[0] o Cobbler de les que
no puc opinar perquè ho he provat mai, però sé que existeixen.

[0] http://fai-project.org
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
The documentation is in Japanese.  Good luck.
		-- Rich $alz

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: